usmiechniety chlopiec | budujemysukces

Akademia dla trenerów

ADT

Kodeks zachowań trenera

 

 1. Trener jest przygotowany do pracy min. 15 minut przed treningiem.
 2. Trener nie realizuje swoich interesów. Wie, że to on jest dla zawodników, a nie oni dla niego.
 3. Trener zobowiązany jest do noszenia stroju roboczego, wyznaczonego przez klub.
 4. Trener prowadzi dziennik treningowy, meczowy i listę obecności, opracowuje plany organizacyjno-szkoleniowe i sporządza sprawozdania.
 5. Trener przeprowadza trening według wcześniej przygotowanego planu
 6. Trener jest świadomy celu i zadań prowadzenia każdego treningu.
 7. Trener, uwzględniając wiek i rozwój zawodników, buduje w nich kreatywność i świadomość zmian zachodzących w wyniku wysiłku fizycznego, jak i celu oraz potrzeby zastosowania danego ćwiczenia.
 8. Trener dba o sprzęt sportowy i miejsce treningu. Wymaga tego samego od zawodników.
 9. Trener korzysta z nowoczesnych form nauczania.
 10. Trener aktualizuje informacje zawarte na stronie internetowej klubu.
 11. Trener dokształca się (staże, konferencje, spotkania).
 12. Trener rozumie oraz słucha dzieci i młodzież.
 13. Trener jest wzorem do naśladowania na boisku jak i poza nim.